Luděk Rathouský – Bez názvu

Luděk Rathouský (*1975) se v médiu malby věnuje reflexi aktuální umělecké i společenské problematiky. Jeho uvolněný malířský rukopis a sklon ke komiksovému ztvárnění událostí nebo stavů odlehčuje vážnější zaujetí, jakými jsou komentáře k masovým médiím, obraz násilí v současné společnosti, recyklování hodnot křesťanského odkazu, kritika produkce a komerčnosti umění. Potměšilá ironie je spojným prvkem mezi vizuální podobou díla a jeho konceptuálním záměrem.

Pokud přihodíte částku převyšující 20 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Xénia Hoffmeisterová / Skrýše

Xénia Hoffmeisterová (*1958) pochází z Trenčína. Vedle malby, která je jejím hlavním oborem, se věnuje grafice, keramické plastice, tvorbě objektů a vytváření instalací. Tato díla dnes patří mezi nejpoutavější objevy české výtvarné scény posledních let.  Charakteristickým prvkem je reflexe současného světa. Lidské postavy, zvířata, ale i tajemné obludy rozehrávají hru života, všední i nevšední chvíle a někdy až absurdní příběhy. Inspirace každodenností osobních i společenských vztahů vede k úvahám o podobách lidského a přírodního světa, hledání odpovědi na otázky ukryté v temnotách lidských myslí, obavy z budoucnosti, temný strach, který ovládá lidské konání, opuštěnost a pomíjivost. Tvorba Xénie Hoffmeisterové osobitým způsobem obohacuje světový proud fantazijního expresionismu. Dílo Xénie Hoffmeisterové je zastoupeno mimo jiné v Národní galerii v Sarajevu,  v galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách v České republice, New Yorku, Paříži, Rakousku a Slovensku. Malířka žije a pracuje v Praze.

Pokud přihodíte částku převyšující 20 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Pasta Oner / Diamond

Pasta Oner (* 28. prosince 1979 v Trenčíně) – vlastním jménem Zdeněk Řanda – je český umělec, jehož dílo je charakteristické pop-artovou a karikaturní estetikou, poslední dobou inspirovanou ikonickými díly starých .mistrů. Parafrázuje známé motivy a staví je do nových kontextů, čímž divákovi nabízí ironickou reflexi současné společnosti. Svojí tvorbou se řadí do žánrové kategorie pop artu a cartoon estetiky a zároveň tyto hranice překračuje. Jádro jeho tvorby tvoří malba akrylem, vytváření závěsných obrazů a navrhování prostorových objektů, plastik, instalací a realizace muralů. Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošné malby na stěnách veřejných prostorů povětšinou objednaných majitelem objektu. Dílo Pasty Onera charakteristickým způsobem odráží a ironizuje současnou pop kulturní společnost.

Pokud přihodíte částku převyšující 150 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Krištof Kintera / Bez názvu

Krištof Kintera (*1973) patří mezi nejvýznamnější české umělce dnešní doby. Studoval na pražské Akademii výtvarného umění následující obory: grafiku u J. Lindovského, monumentální sochařství u A. Veselého, intermediální tvorbu u M. Knížáka a nová media u M. Bielického. Věnuje se především tvorbě objektů, kde objekty jsou výpovědí o našem životě v technicistním světě. Věnuje se instalacím, kde uplatňuje předměty i plastové materiály konzumního světa současnosti. Věnuje se také scénografii.

Pokud přihodíte částku převyšující 40 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Pasta Oner / Diamond

Pasta Oner (* 28. prosince 1979 v Trenčíně) – vlastním jménem Zdeněk Řanda – je český umělec, jehož dílo je charakteristické pop-artovou a karikaturní estetikou, poslední dobou inspirovanou ikonickými díly starých .mistrů. Parafrázuje známé motivy a staví je do nových kontextů, čímž divákovi nabízí ironickou reflexi současné společnosti. Svojí tvorbou se řadí do žánrové kategorie pop artu a cartoon estetiky a zároveň tyto hranice překračuje. Jádro jeho tvorby tvoří malba akrylem, vytváření závěsných obrazů a navrhování prostorových objektů, plastik, instalací a realizace muralů. Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošné malby na stěnách veřejných prostorů povětšinou objednaných majitelem objektu. Dílo Pasty Onera charakteristickým způsobem odráží a ironizuje současnou pop kulturní společnost.

Pokud přihodíte částku převyšující 250 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Michal Škapa (TRON) / Bez názvu

Michal Škapa / TRON (*1978) je český grafik, výtvarník a graffiti umělec. Řadí se mezi nejvíce expresivní české autory. Reprezentoval Českou republiku na EXPU 2010 v Šanghaji. V r. 2018 měl na Signal Festivalu instalaci s názvem “Zjevení” Vystavoval v Praze, Chebu, Berlíně, Bruselu a v Číně. Pracuje v rozlišných médiích a formátech od realizace nástěnných maleb – muralů, akrylové rukopisné abstrakce, airbrushové figurativní kompozice, až po site-specific instalace a prostorové objekty.

Pokud přihodíte částku převyšující 40 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

romea obraz 2

detailed description tohle se zobrazííííííííííííííííííííííííííííííí

detailed description tohle se zobrazííííííííííííííííííííííííííííííí

detailed description tohle se zobrazííííííííííííííííííííííííííííííí

Read More

Martin Salajka / Ryby

Martin Salajka (*1981) do svých děl  prolíná dva zásadní motivy město a přírodu. Dva zdánlivě odlišné světy propojené vnímáním malíře. Apokalyptické obrazy Martina Salajky přivádějí diváka do rajských zahrad plných obdivuhodných zvířat a stvoření, ale také do krajin po katastrofě či do dalších světů plných zombie. Salajka lehkou rukou zaplňuje plátna barevnými víry a vytváří monotematické příběhy, vedle nichž ale komponuje také složité výjevy připomínající divadelní scény. Autor se velmi úspěšně věnuje také grafice a porcelánu.

Pokud přihodíte částku převyšující 8 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Martin Salajka / Roháči

Martin Salajka (*1981) do svých děl  prolíná dva zásadní motivy město a přírodu. Dva zdánlivě odlišné světy propojené vnímáním malíře. Apokalyptické obrazy Martina Salajky přivádějí diváka do rajských zahrad plných obdivuhodných zvířat a stvoření, ale také do krajin po katastrofě či do dalších světů plných zombie. Salajka lehkou rukou zaplňuje plátna barevnými víry a vytváří monotematické příběhy, vedle nichž ale komponuje také složité výjevy připomínající divadelní scény. Autor se velmi úspěšně věnuje také grafice a porcelánu.

Pokud přihodíte částku převyšující 8 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More

Martin Salajka / Havran a lebka

Martin Salajka (*1981) do svých děl  prolíná dva zásadní motivy město a přírodu. Dva zdánlivě odlišné světy propojené vnímáním malíře. Apokalyptické obrazy Martina Salajky přivádějí diváka do rajských zahrad plných obdivuhodných zvířat a stvoření, ale také do krajin po katastrofě či do dalších světů plných zombie. Salajka lehkou rukou zaplňuje plátna barevnými víry a vytváří monotematické příběhy, vedle nichž ale komponuje také složité výjevy připomínající divadelní scény. Autor se velmi úspěšně věnuje také grafice a porcelánu.

Pokud přihodíte částku převyšující 8 000 Kč, stáváte se automaticky majitelem díla a naši kolegové vás budou kontaktovat ohledně platby a předání. 

Read More